USD  EUR  PLN 

B2B GAIA

* Pola wymagane


Zamawiam dodatkową usługę elektronicznego przetwarzania danych SAAS polegającą na pomocy klientowi w doborze modeli komplementarnych do zamawianych oraz usługi polegającej na przeliczaniu obwodu pod biustem i na biuście na rozmiar używany przez producenta GAIA. Koszt wykupionej usługi to 123,00 PLN brutto rocznie. Użytkownik jest zwolniony z ponoszenia w/w kosztu w wypadku złożenia zamówień na minimum 1000,00 PLN netto w skali roku roku. Użytkownik zgadzający się na wykupienie usługi zostanie obciążony fakturą na koniec roku kalendarzowego od dnia wykupienia usługi, w wypadku nie zrealizowania targetu zakupu towaru.